Duk och papptak

Vi lägger både duk och papp på de flesta typer av tak. Allt från stora industritak till mindre byggnader som garage och förråd. Pappen är en gammal metod som oftast  passar bäst på äldre fastigheter. Duken är modern och läggs oftast på nya fastigheter och industrier. Vi behärskar båda materialen och har stor erfarenhet av båda. Vi vet när det är bäst att lägga papp och när det är bättre med duk.

KONTAKT
DUK & PAPP

Mikael och Fredrik
0500-41 40 41
info@mbtak.se